H2 Pure+ Mini Deluxe – Máy kết hợp 2 in 1

Mã sản phẩm:

H2 Pure+ Mini Deluxe mang các đặc tính vượt trội

    • Tích hợp 2 trong 1 bao gồm thở và hít khí Hydrogen 
    • Cho nồng độ Hydro cao đến 1,66 ppm và ổn định
    • Tạo khí Hydrogen bằng cơ chế điện phân phi tiếp xúc
    • Khả năng tạo 2,3 lít nước Hydrogen trong thời gian 8 phút

Trong mắt khách hàng

Chứng nhận

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG