H2 Pure+ Cube – Máy trợ thở hydrogen

Mã sản phẩm: MSP01

H2 Pure+ Cube – Máy trợ thở hydrogen nồng độ cao từ Nhật Bản, cho ra khí có độ tinh khiết 99,956% & cung cấp hydrogen vượt trội 80ml/phút.

Trong mắt khách hàng

Chứng nhận

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG