H2 Pure+ Mini – Máy tạo nước hydrogen nồng độ cao

Mã sản phẩm:

Tính năng tạo nước Hydrogen vượt trội, sản xuất Hydrogen bằng phương thức điện cực phi tiếp xúc, công nghệ riêng có của nhà sản xuất, là công nghệ lần đầu xuất hiện trong giới sản xuất nước Hydrogen, cho ra nước với nồng độ Hydrogen cao nhất lên tới 1,66ppm.

Trong mắt khách hàng

Chứng nhận

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG